Privatumo politika

Privatumo politika
Mes suvokiame ypatingą svarbą, tenkančią Jūsų asmens duomenų apsaugai, todėl renkame ir tvarkome tik tuos Jūsų duomenis, kurie reikalingi vykdant mūsų svetainės veiklą. Asmens duomenis mes tvarkome teisėtai, skaidriai ir sąžiningai, iš anksto nustatytais tikslais ir tik tokia apimtimi, kuri reikalinga tvarkymo tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis, siekiame, kad jie būtų tikslūs, saugūs, konfidencialūs, tinkamai laikomi ir saugomi.
Prašome atidžiai perskaityti šią Privatumo politiką.
Rinkdami ir tvarkydami Jūsų asmens duomenis mes laikomės galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys apie svetainės lankytojus būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.
Kas yra šis dokumentas?
Perskaitę šią privatumo politiką (toliau – Privatumo politika), Jūs sužinosite, kaip ir kokiais tikslais mes renkame, tvarkome Jūsų asmens duomenis, kam teikiame ir kaip juos saugome.
Ši privatumo politika nustato naudojimosi svetaine ir su jos teikiamomis paslaugomis susijusiais privatumo sąlygas, kiek tai liečia mūsų atliekamą asmens duomenų tvarkymą ir mūsų privatumo taisykles.
DUOMENŲ RINKIMAS IR PAGRINDINIAI DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI
Mes renkame ir tvarkome Jūsų asmeninę informaciją (toliau – Asmens duomenys), kai Jūs naudojatės Svetaine. Šie Asmens duomenys apima – be jokių apribojimų – Jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikiate užsiregistruodami, naršydami ir/arba pirkdami paslaugas svetainėje. Ši informacija – tai vardas, pavardė, gimimo data, el. pašto adresas, telefono numeris, pristatymo ar gyvenamosios vietos adresai,  balsas (jei skambinate į kontaktinį svetainės numerį), kursų pirkimų istorija, naudotojo ID ir mokėjimų informacija. Jums nepateikus mums reikiamos informacijos, mes negalėsime įvykdyti taikytino duomenų rinkimų tikslo, pvz, vykdyti nuotolinius mokymus svetainėje, esant reikalui pristatyti Jums originalų pažymėjimą Jūsų pateiktu adresu ir kt.
INFORMACIJA APIE SLAPUKUS
Slapukas — kas tai?
Slapukas – tai nedidelis informacijos failas, atsiųstas į Jūsų kompiuterį, telefoną ar kitą įrenginį besilankant tam tikroje interneto svetainėje, ir išsaugomas Jūsų naršyklėje. Slapukai yra skirtingų tipų, todėl jų panaudojimo būdai taip pat skiriasi. Slapukus galima suskirstyti į kategorijas pagal jų paskirtį, saugojimo laiką ir jų vietą svetainėje.
Kam naudojami slapukai šioje svetainėje?
Slapukai yra labai svarbūs tinklalapio veikimui. Pagrindinis mūsų slapukų tikslas yra pagerinti Jūsų naršymą. Slapukų surinkta informacija leidžia tobulinti svetainę, numatant apsilankančių žmonių skaičių ir naudojimosi modelius, jos tinkamumą individualiems lankytojų interesams, greitesnei paieškai ir veiksmingesnės rinkodaros kūrimui. Pavyzdžiui, slapukus naudojame, kad atsimintume Jūsų nustatymus (kalbą, šalį ir t.t.) kol naršote bei kitų apsilankymų metu.  Galime naudoti slapukus siekdami rinkti, saugoti ir stebėti informaciją statistikos tikslais ar Svetainės ir Paslaugų funkcijoms vykdyti.
Kaip pakeisti slapukų nustatymus?
Pasirinkti priimamus slapukus ar atsisakyti tam tikrų slapukų galite pakeitę savo naršyklės nustatymus. Galite nustatyti, kad naršyklė iš karto atmestų visus arba kai kuriuos slapukus. Taip pat galite pašalinti slapukus, kurie jau buvo išsaugoti Jūsų kompiuteryje ar kitame įrenginyje. Svarbu atkreipkite dėmesį, kad kiekviena naršyklė turi skirtingą nustatymų pritaikymo metodą. Jeigu reikia, pasinaudokite savo naršyklės žinyno funkcija, kad tinkamai pasirinktumėte nustatymus.
INFORMACIJOS ATSKLEIDIMAS TREČIOSIOMS ŠALIMS
Mes garantuojame, kad Jūsų asmens duomenys nebus be teisėto pagrindo teikiami ar kitaip perduodami tretiesiems asmenims, taip pat naudojami kitiems tikslams, nei jie buvo surinkti. Mes neperduosime Jūsų asmens duomenų niekaip kitaip, kaip tik vadovaudamiesi šia Privatumo politika ir (ar) mūsų Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis bei teisės aktais. Tačiau mes pasiliekame teisę pateikti informaciją apie Jus, jei privalėtumėme tai padaryti įstatymų numatyta tvarka arba jei to mūsų pareikalautų teisėtai veikiančios institucijos ar baudžiamąjį persekiojimą vykdančios institucijos.
NUORODOS Į IŠORINES SVETAINES
Svetainėje pateikiamos nuorodos į išorines svetaines – tai svetainės, kurios mums nepriklauso ar kurių neadministruojame. Sekdami pagal tokias nuorodas į kurią nors iš svetainių, atkreipkite dėmesį į tai, kad šios svetainės ir per jas pasiekiamos paslaugos turi savo atskiras privatumo politikas ir mes neprisiimame atsakomybės ar įsipareigojimų už šias politikas ar už šiose svetainėse ar teikiant paslaugas renkamus asmens duomenis, pavyzdžiui, kontaktinius ar vietos duomenis. Rekomenduojame peržiūrėti kiekvienos svetainės privatumo politikas, kadangi svetainėse gali būti renkama asmeninė informacija.
PRIVATUMO POLITIKOS PRIĖMIMAS
Jūs patvirtinate, kad perskaitėte šią Privatumo politiką ir sutinkate su visomis jos sąlygomis. Jūs sutinkate laikytis šios Privatumo politikos naudodamiesi Svetaine ar jos teikiamomis Paslaugomis. Jei nesutinkate laikytis šios Privatumo politikos sąlygų, neturite teisės naudoti arba gauti prieigą prie šios Svetainės ir jos teikiamų Paslaugų.
KAIP SU MUMIS SUSISIEKTI?
Visus su šia Privatumo politika susijusius klausimus siųskite arba su mumis susisiekite toliau nurodytais kontaktais:
  • Siunčiant elektroniniu paštu – info@togilas.lt;
  • Kontaktinis telefono numeris – 8 614 12278.
Svetainės naudojimo sąlygos
Bendrosios nuostatos
Džiaugiamės, jog lankotės internetinėje svetainėje. Lankydamiesi šioje nuotolinio mokymosi svetainėje ir (ar) naudodamiesi joje esančia informacija ir (ar) paslaugomis, Jūs pripažįstate ir patvirtinate, kad susipažinote su šiomis naudojimosi sąlygomis, jas supratote ir sutinkate jų laikytis. Jei nesutinkate su šiomis sąlygomis, Jūs negalite naudotis šiuo tinklalapiu, nes neturite tam teisės.
Naudojimo teisės
Leidimas laikinai peržiūrėti ir parsisiųsti svetainėje esamą medžiagą, laikantis šiame dokumente išdėstytų sąlygų ir galiojančių įstatymų ir reglamentų nuostatų, tik asmeniniam ir nekomerciniam naudojimui su sąlyga, kad naudotojas nepažeis autorinių teisių, taikomų originalioje medžiagoje pateiktai informacijai, ir kitai su nuosavybės teisių turėjimu susijusiai informacijai ir duomenims. 
Visos šiame dokumente aiškiai neapibrėžtos teisės yra saugomos.
Intelektinės nuosavybės teisės
Visos intelektinės nuosavybės teisės (t.y. autorinės teisės, prekių ženklai ir domenų vardai), susijusios su paslaugomis, yra autoriaus – nuosavybė.   
Be išankstinio autorinių teisių turėtojo UAB „Togilas” rašytinio sutikimo draudžiama komerciniais tikslais pateikti, kopijuoti, perleisti, perduoti, atskleisti, saugoti, redaguoti, platinti, publikuoti, skelbti, pakartotinai naudoti, licencijuoti, parduoti ar kitaip panaudoti bet kokią svetainėje esamą informaciją. 
Atsakomybė
Ši internetinė svetainė ir jos turinys yra UAB „Togilas” paslauga teikiama svetainės naudotojams. UAB „Togilas” stengiasi užtikrinti, kad svetainės turinyje nebūtų klaidų ir kad ši svetainė būtų prieinama nuolatos ir be pertrūkių. Tačiau UAB „Togilas” internetinių paslaugų turinys pateikiamas toks, koks yra. UAB „Togilas” neteikia garantijos dėl svetainės turinio tikslumo, teisingumo ar patikimumo, o taip pat negarantuoja nenutrūkstamo, savalaikio ir nepriekaištingo svetainės veikimo.
UAB „Togilas”, jos licencijų turėtojai, partneriai, vadovai ar darbuotojai neatsako už tiesioginius, netiesioginius ar nenumatytus nuostolius, vėlesnę žalą bei už kitus nuostolius ar žalą, kylančius dėl UAB „Togilas” svetainės ar jos turinio naudojimo, o taip pat dėl draudimo naudotis svetaine, joje teikiama informacija ar programine įranga. 
UAB „Togilas” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti svetainės turinį.
Nuorodos
Svetainėje gali būti nuorodos į kitas svetaines ar aplikacijas, kurios nuosavybės teise priklauso tretiesiems asmenims; tokios nuorodos laikomos išimtinai kaip papildoma naudotojui siūloma paslauga. UAB „Togilas” neprisiima jokios atsakomybės už tokias svetaines, aplikacijas, už jų turinį ar jo teisingumą.  Lankantis tokiose internetinėse svetainėse, galioja šių svetainių naudojimosi sąlygos.  
Svetainės pakeitimai
UAB „Togilas” pasilieka teisę keisti svetainės turinį arba užblokuoti prieigą prie svetainės, arba ją apriboti bet kuriuo metu ir dėl bet kokios priežasties, arba uždaryti svetainę apie tai nepranešus. UAB „Togilas” neprisiima atsakomybės prieš naudotojus dėl savo svetainės pakeitimų ar uždarymo.  
Naudojimo sąlygų pakeitimai
UAB „Togilas” pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti, pataisyti, papildyti arba ištrinti šias naudojimo sąlygas be išankstinio įspėjimo. Pakeitimai įsigalioja nedelsiant juos paskelbus svetainėje. Jei Jūs manote, kad šie sąlygų pakeitimai yra Jums dėl kažkokių priežasčių nepriimtini, Jūs sutinkate baigti naudotis šiuo tinklalapiu.
Reguliuojantys įstatymai
Šioms naudojimo sąlygoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai. Visi ginčai, susiję su naudojimo sąlygomis, sprendžiami Lietuvos teismuose.