Kursai

Pas mus galite išsilaikyti ir gauti pažymėjimą šiems kursams:
 • Higienos įgūdžių;
Higienos kursai skirti visuomenės nariams ir įvairių sričių įmonių, organizacijų darbuotojams, kuriems šie mokymai yra privalomi. Mokytis ir laikyti testą galite iškart po kursų įsigijimo. Jums tereikia išsirinkti mokymus pagal Jūsų darbo pobūdį ar nurodytą mokymų programą (Pvz. H10), savarankiškai išstudijuoti pateiktą medžiagą bei sėkmingai išpręsti testą, o Sveikatos žinių ir įgūdžių pažymėjimą mes Jums iškart išsiųsime el. paštu, kurį galėsite atsispausdinti. Asmenys mokytis ir laikyti testą gali taip pat iškart po kursų įsigyjimo.

Gautas pažymėjimas pradės galioti sekančią kalendorinę dieną.

Higienos įgūdžių kursai

1 Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)

Pažymėjimas bus išduodamas visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas. Ši higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB) reikalinga kartu su programomis (007, 008, 009, 010, 011, 013, 016, 017, 018, 019, 021, 022, 023, 024) HB pažymėjimas turi būti komplekte su vienu iš šių pažymėjimų: (H1, H2, H3, H4, H5, H6, H7, H8, H9, H11, H12, H13, H14).

Galioja - neterminuotai.

8.99 €

2 Higienos įgūdžių mokymai švietimo įstaigų darbuotojams (H1 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas švietimo teikėjų, vykdančių asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, pedagoginiams darbuotojams laisviesiems mokytojams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą pagal formaliojo ir (ar) neformaliojo švietimo programas, auklėtojų padėjėjams, vaikų socialinės globos įstaigų socialiniams darbuotojams, socialiniams pedagogams, individualios priežiūros personalui.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


2.1 Higienos įgūdžių mokymai švietimo įstaigų darbuotojams (HB ir H1 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H1 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai švietimo įstaigų darbuotojams (H1 programa)

16.99 €

3 Higienos įgūdžių mokymai vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (H1 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


3.1 Higienos įgūdžių mokymai vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (HB ir H1 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H1 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus (H1 programa)

16.99 €

4 Higienos įgūdžių mokymai socialiniams darbuotojams (H2 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalui.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


4.1 Higienos įgūdžių mokymai socialiniams darbuotojams (HB ir H2 programos)

Gausoite du pažymėjimus (HB ir H2 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai socialiniams darbuotojams (H2 programa)

16.99 €

5 Higienos įgūdžių mokymai grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams (H3 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


5.1 Higienos įgūdžių mokymai grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H3 programa)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H3 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams (H3 programa)

16.99 €

6 Higienos įgūdžių mokymai soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams (H4 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu bei galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


6.1 Higienos įgūdžių mokymai soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H4 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H4 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai soliariumų paslaugas teikiantiems darbuotojams (H4 programa)

16.99 €

7 Higienos įgūdžių mokymai sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H5 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu bei galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


7.1 Higienos įgūdžių mokymai sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H5 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H5 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H5 programa)

16.99 €

8 Higienos įgūdžių mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H6 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams,  tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu bei galintiems daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


8.1 Higienos įgūdžių mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H6 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H6 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H6 programa)

16.99 €

9 Higienos įgūdžių mokymai valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H11 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas privačiose ar valstybinėse įstaigose valymo paslaugas atliekantiems darbuotojams.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


9.1 Higienos įgūdžių mokymai valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams (HB ir H11 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H11 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai valymo paslaugas teikiantiems darbuotojams (H11 programa)

16.99 €

10 Higienos įgūdžių darbui su maistu bendroji programa (HBB)

Pažymėjimas bus išduodamas netiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams, pirminių produktų gamintojams ir gamintojams iš pirminių produktų; darbuotojams, tvarkantiems negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantiems, neperdirbantiems ir neruošantiems.

Galioja - 5 metai.

8.99 €

11 Higienos įgūdžių mokymai darbui su maistu (H10 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba.

Galioja - 5 metai.

14.90 €


11.1 Higienos įgūdžių mokymai darbui su maistu (HBB ir H10 programos)

Gausite du pažymėjimus (HBB ir H10 programos).

 • Higienos įgūdžių darbui su maistu bendroji programa (HBB)
 • Higienos įgūdžių mokymai darbui su maistu (H10 programa)

16.99 €

12 Higienos įgūdžių mokymai skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams (H12 programa)

Pažymėjimas bus išduodamas darbuotojams, atliekantiems skalbinių priėmimą, išdavimą, skalbimą, lyginimą, lankstymą, pakavimą ir sausą (cheminį) valymą.

Galioja - neterminuotai.

14.90 €


12.1 Higienos įgūdžių mokymai skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams (HB ir H12 programos)

Gausite du pažymėjimus (HB ir H12 programos).

 • Higienos įgūdžių mokymo bendroji programa (HB)
 • Higienos įgūdžių mokymai skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams (H12 programa)

16.99 €

Dažnai užduodami klausimai

Kam skirti privalomieji higienos įgūdžių kursai?

HB – Ši programa skirta visiems asmenims, kuriems numatytas privalomas higienos įgūdžių mokymas.

HBB – Netiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams, pirminių produktų gamintojams ir gamintojams iš pirminių produktų; darbuotojams, tvarkantiems negreitai gendantį maistą, bet jo negaminantiems, neperdirbantiems ir neruošiantiems.

H1(007) – Švietimo teikėjams, vykdantiems asmenų iki 18 metų ugdymą, pedagoginiams darbuotojams laisviesiems mokytojams, auklėtojų padėjėjams, individualios priežiūros personalui.

H1(017) – Vaikų poilsio stovyklų, vaikų žaidimų patalpų darbuotojams, prižiūrintiems vaikus.

H2 – Socialiniams darbuotojams, dirbantiems suaugusių asmenų stacionariose ir kitose socialinės globos įstaigose, individualios priežiūros personalui.

H3 – Kosmetikos gaminius gaminantiems ir grožio paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H4 – Soliariumų paslaugas teikiantiemss darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H5 – Sporto klubų, baseinų, pirčių, sveikatingumo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H6 – Apgyvendinimo paslaugas teikiantiems darbuotojams, tiesiogiai susijusiems su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai.

H10 – Darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba (išskyrus nuotolinę prekybą ir vaistines) – tiesiogiai maistą tvarkantiems darbuotojams.

H11 – Valymo paslaugas atliekantiems darbuotojams.

H12 – Skalbimą ir sausą (cheminį) valymą atliekantiems darbuotojams.

Kaip gauti Higienos kursų baigimo pažymėjimą?

 • Įsigykite mokymus www.ehigiena.lt svetainėje.
   

 • Prisijunkite prie savo el. pašto, kurį nurodėte pirkimo metu ir ten rasite gautą el. laišką su mokymosi medžiaga bei testu. Peržiūrėkite mokomąją medžiagą ir atlikite teorinių žinių patikrinimo testą Jums patogiu metu. Atlikus testą automatiškai susiformuos sertifikatas, kurį reikia išsisaugoti ir atsispausdinti.

Kurios higienos kursų programos reikėtų padavėjui/barmenui restorane?
Reikalinga programa HBB+H10, darbuotojams, kurių veikla susijusi su maisto apdorojimu, perdirbimu, gabenimu, sandėliavimu, viešuoju ar kolektyvų maitinimu bei prekyba.

Kiek laiko galioja higienos sertifikatas?

Didžioji dauguma higienos pažymėjimų- neterminuoti, išskyrus tiesiogiai (H10) ir netiesiogiai (HBB) su maistu dirbantiems darbuotojams, šios srities darbuotojams žinias privaloma atnaujinti kas 5 metus.

Kokie dokumentai reikalingi norint dirbti/dirbant grožio srityje?

Grožio paslaugas teikiantys asmenys, tiesiogiai susiję su klientų aptarnavimu, galintys daryti tiesioginę įtaką paslaugų vartotojų sveikatai, privalo būti išklausę higienos įgūdžių (HB+H3 programos) ir pirmosios pagalbos mokymo kursus (PP-009 programa) bei turėti sveikatos žinių ir įgūdžių atestavimo pažymėjimus. Asmenys, teikiantys grožio paslaugas, gali dirbti tik pasitikrinę sveikatą teisės aktų nustatyta tvarka.

Kas yra “žalia kortelė”?

“Žalia kortelė” dar kitaip vadinamas higienos pažymėjimas, kuris išduodamas žmonėms dirbantiems su maistu jo apdorojimu, gabenimu, sandėliavimu ir kt. Nuo seno šis pažymėjimą buvo geriau žinomas, kaip “žalia korta”, tačiau teisingas šio pažymėjimo pavadinimas – sveikatos žinių ir įgūdžių pažymėjimas. Tad, jei darbdavys prašė pateikti darbui “žalią kortą”, tuomet užsisakykite higienos kursus, skirtus darbui su maistu. H10 arba HBB programas.